Links en documenten

Algemeen
Mutualiteiten

Christelijke Mutualiteit

Socialistische Mutualiteiten

Liberale Mutualiteit

Onafhankelijke Ziekenfondsen

Euromut

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Iedereen die op ons grondgebied verblijft, dient zich in te schrijven bij een ziekenfonds, teneinde gedekt te zijn tegen de kosten van geneeskundige verzorging, ongeacht of dit als loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde of weduwe uit deze twee regelingen, als student, gehandicapte of resident is.

Iedereen krijgt een sociale identiteitskaart (SIS-kaart), die wordt gebruikt door de ziekenhuizen, de apothekers en bepaalde andere zorgenverstrekkers ...

Om zijn taak te volbrengen, gebruikt uw ziekenfonds onder andere de persoonlijke gegevens (rijksregister) evenals de professionele gegevens (bijdragedocumenten) die hem worden meegedeeld door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (K.S.Z.).

Voor meer info: www.vnz.be/ 

Partena

T.b.v. de pers

Categorieën Links & Documenten

Home Ervaringen Verbeteringen Thema's Enquete Contact