Veel gestelde vragen

Algemeen
Privacy
Ervaring melden als patiŽnt, medewerker of mantelzorger
Wat gebeurt er met een ingediende ervaring
Deelname als zorgverlener

Hoe kan ik me als zorgverlener of zorginstelling aanmelden voor Verbeter je Zorg?

Komen alle ervaringen die patienten melden op de site?

Moet ik iedereen die een ervaring meldt zelf antwoorden?

Vervangen de ervaringsmeldingen de klanttevredenheidsmetingen?

Ja. Toch beschikt www.verbeterjezorg.be, naast de mogelijkheid om ervaringen te melden, ook over een uitgebreide enquête. De enquête (uitgebreidde klanttevredenheidsvragenlijst) van 'Verbeter je zorg' is een gevalideerde vragenlijst die een beeld oplevert over de tevredenheid van patiënten over de thema's: deskundigheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid , financiëen zorg, samenwerking/ketenzorg, respect en zeggenschap/inspraak. Deze gegevens zijn voor Premium-leden ook individueel opvraagbaar per zorgverlener/praktijk/ instelling. Als voldoende patiënten de enquête invullen, krijgt de zorgverlener daarmee dus naast inzicht in specifieke bevindingen ook een breed beeld m.b.t. zijn zorgverlening.

Waarom ben ik niet gecontacteerd?

Begrippen


Home Ervaringen Verbeteringen Thema's Enquete Contact