Veel gestelde vragen

Algemeen

Waar dient het platform voor?

www.verbeterjezorg.be is een op social media gebaseerd communicatieplatform waarmee patiënten met hun geneesheren (medici en para-medici) in dialoog komen. Het dialoog is gericht op het transparanter maken van de zorg en het verbeteren van de zorg.

Patiënten kunnen door middel van het platform hun positieve en minder positieve ervaringen melden. Verder kunnen patiënten aan de hand van de geboden informatie, weloverwogen keuzes voor zorgverleners maken.


Het unieke van het platform is dat het naast een communicatieplatform ook een procesmanagementsysteem is (Web2.0). Dat wil zeggen dat desbetreffende informatie (ervaringen van patiënten gecombineerd met hun verbetervoorstellen) direct doorgaan naar de zorgverlener en/ of de verantwoordelijken binnen de desbetreffende zorginstelling waarbij om hun verbeteringen wordt gevraagd.


Het uitgangspunt van het platform is daarbij steeds dat de behoeften en noden/ verzuchtingen van de patiënten en personeel worden opgevolgd, onderzocht, gerapporteerd en indien nodig ondergebracht in een (korte of lange termijn) verbeteringsproject door de zorgverlener. Dit alles om de positie van de patiënt te versterken door transparantie te bewerkstelligen; patient empowerment.

 

Organisatie

Werkwijze

Recensiecode

Privacy
Ervaring melden als patiŽnt, medewerker of mantelzorger
Wat gebeurt er met een ingediende ervaring
Deelname als zorgverlener
Begrippen


Home Ervaringen Verbeteringen Thema's Enquete Contact